Cách tính cự ly vận chuyển trung bình để đánh giá chất lượng của dịch vụ vận tải

Giao thông vận tải giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đây là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn trong đến sự phát triển của một đất nước, nhất là trong thời buổi hiện nay. Với sứ mệnh của ngành vận tải, việc đánh giá chất lượng của nó cần có các chỉ tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu cụ thể dùng để đánh giá chất lượng của ngành vận chuyển đó là: khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển, cự ly vận chuyển trung bình. Cách tính cự ly vận chuyển trung bình, khối lượng luân chuyển, khối lượng vận chuyển như thế nào để có thể đánh giá được chất lượng vận tải, hãy cùng tìm hiểu.

Công thức tính các tiêu chí đánh giá

Cự ly vận chuyển trung bình: dùng để đánh giá tương quan giữa khối lượng luân chuyển và khối lượng vận chuyển. Với đơn vị tính là Km và sản phẩm của ngành này là sự chuyên chở người và hàng hóa.

Theo đó công thức cho cách tính cự ly vận chuyển trung bình là:

Cự ly vận chuyển trung bình = Khối lượng luân chuyển/Khối lượng vận chuyển (Km)

Từ đó suy ra:

Khối lượng vận chuyển = Khối lượng vận chuyển  x Cự ly vận chuyển.

Khối lượng luân chuyển = Khối lượng luân chuyển / cự ly vận chuyển trung bình

Vai trò của các chỉ tiêu vận chuyển trong ngành vận tải

Ngành giao thông vận tải tuy không tạo ra các sản phẩm vật chất mới cho xã hội như các ngành kinh tế khác song nó lại tạo ra khả năng sử dụng các sản phẩm bằng cách đưa ra các sản phẩm đó từ nơi sản xuất đến được với nơi tiêu dùng làm cho giá trị của sản phẩm tăng lên. Các tiêu chí như cự ly vận chuyển trung bình, khối lượng luân chuyển hay khối lượng vận chuyển góp phần cho biết các tiêu chí như tấn, tấn/km hay số hành khách hoặc hành khách/Km.cách tính cự ly vận chuyển trung bình

>>> Xem thêm : Thuê xe tải

Giao thông vận tải tham gia vào việc cung ứng vật tư kỹ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các nơi đặt cơ sở sản xuất và cũng làm nhiệm vụ đưa các sản phẩm đến với thị trường tiêu thụ, giúp cho quá trình sản xuất  của xã hội được diễn ra thông suốt và liên tục mỗi ngày. Giao thông vận tải còn giúp cho việc đi lại của người dân được diễn ra bình thường.

Mối quan hệ giữa vận tải và các ngành kinh tế khác là rất sâu sắc. Có thể nói đó là quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Vận tải là yếu tố rất cần thiết với tất cả các giai đoạn của toàn bộ quá trình sản xuất, các xí nghiệp hay các nhà máy là những bộ phận thống nhất trong bộ máy của hệ thống kinh tế quốc dân. Nền kinh tế chỉ có thể tiến hành sản xuất b́ình thường và nắm bắt được các yếu tố thuận lợi trong điều kiện có sự liên hệ mật thiết qua quá tŕnh sản xuất rất nhiều các bộ phận

Đối với các địa phương miền núi hay vùng có nhiều bà con dân tộc thiểu số sinh sống thì nếu có sự phát triển của ngành vận tải thì đây sẽ là tiền đề quan trọng để góp phần phát triển kinh tế xã hội tại đây.

Đánh giá chất lượng của ngành vận tải hàng hóa

Sản phẩm của ngành giao thông vận tải chính là sự chuyên chở người và hàng hóa. Chất lượng của sản phẩm dịch vụ này được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi của các phương tiện giao thông. Ngành giao thông vận tải của một quốc gia sẽ được đánh giá cao nếu nó không chỉ có tốc độ chuyên chở cao, thuận tiện trong chuyên chở hàng mà nó còn phải đảm bảo được một yếu tố rất quan trọng đó là sư an toàn cho khách hàng và an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Để có thể đánh giá được khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải, người ta sẽ đánh giá qua các tiêu chí như khối lượng vận chuyển (đánh giá được số hành khách và số tấn hàng hóa được vận chuyển), khối lượng vận chuyển (tính bằng người.km và tấn.km) và cự ly vận chuyển trung bình (tính bằng Km).cự ly vận chuyển trung bình

>>> Xem thêm : Quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển diễn ra như thế nào

Cuối cùng, một ngành giao thông vận tải của một quốc gia không thể được đánh giá một cách toàn diện chỉ qua cách tính cự ly vận chuyển trung bình, khối lượng vận chuyển hay khối lượng luân chuyển mà nó còn phải được đánh giá qua nhiều các yếu tố khác nhau nữa. Một quốc gia có ngành giao thông vận tải phát triển sẽ là một quốc gia có nền kinh tế phát triển và linh hoạt trong việc vận chuyển hàng hóa và việc giao thông đi lại của người dân.

Vận Tải Thành Hưng(Sưu Tầm)

 


  • Hà Nội: 0944 033 535
  • thanhhung3910@gmail.com
  • Hồ Chí Minh: 0915 388 666
  • Hotline HCM
    Hotline HN